Boehmite

sản phẩm

Boehmite

  • Boehmite độ tinh khiết cao CAS số: 1318-23-6

    Boehmite độ tinh khiết cao CAS số: 1318-23-6

    Boehmite CAS số: 1318-23-6, còn được gọi là boehmite, công thức phân tử của nó là γ- Al2O3 · H2O hoặc γ- AlOOH, tinh thể thuộc hệ tinh thể trực giao (orthorhombic) và được kết tinh thành khoáng chất hydroxit pha α, trong đó có thành phần chủ yếu là γ- AlOOH, có thể mất nước kết tinh và chuyển thành Al2O3 ở nhiệt độ cao.