5N High Purity 99.999 Alumina

产品

5N Alumina độ tinh khiết cao 99,999

 • 5N 99.999% high purity alumina

  5N 99.999% 高纯氧化铝

  高纯氧化铝粉又称氧化铝,分子量为102,为白色无定形粉末,俗称铝土矿

 • 5N 99.999% high purity alumina polycrystalline

  5N 99.999% 高纯氧化铝多晶

  氧化铝(Al2O3)是纯度在99.99%以上的白色细粉,成为高纯氧化铝

 • 5N 99.999% High Purity Activate Alumina

  5N 99.999% 高纯度活性氧化铝

  Alumina được sử dụng trong chất xúc tác thường được gọi là “alumin hoạt tính”.Nó là một vật liệu rắn xốp và phân tán cao với diện tích bề mặt lớn.Bề mặt vi xốp của nó có các đặc điểm cần thiết cho xúc tác, chẳng hạn như hiệu suất hấp phụ, hoạt động bề mặt, độ ổn định nhiệt tuyệt vời, v.v.

 • 5N 99.999% high purity nano alumina

  5N 99.999% 高纯纳米氧化铝

  纳米氧化铝是一种无机物质,化学式为Al2O3白色结晶粉末α、β、γ、δ、η、θ、κ和χ等11种晶体。